Kanselleringsmal
Eksempel:
Zipcar Norge
RAC Norway AS
Drengsrudbekken 12
1383 Asker
scandinavia@zipcar.com
Jeg opplyser herved om at jeg kansellerer kontrakt og medlemskap tilknyttet bildelingstjenesten fra Zipcar.
Mitt navn er:
Min adresse er:
           
 
      
Signatur:                                                     
Dato: 

Last ned Zipcar Norway appen 

apple-badge.png

Kontakt Zipcar 

958 07000

Personvern | Medlemskontrakt | Særbetingelser | Kjøretøy- og brukerbetingelser

RAC Norway AS | Foretaksnummer: 960605128

For pressehenvendelser: Cecilie.Scharning@zynk.no

Copyright © 2018 Zipcar. All rights reserved.