Generelle regler for bruk av kjøretøy
Les reglene her

Last ned Zipcar Norway appen 

apple-badge.png

Kontakt Zipcar 

958 07000

Personvern | Medlemskontrakt | Særbetingelser | Kjøretøy- og brukerbetingelser

RAC Norway AS | Foretaksnummer: 960605128

For pressehenvendelser: Cecilie.Scharning@zynk.no

Copyright © 2018 Zipcar. All rights reserved.